Επεξεργασία Κειμένου (MS Office Word 2019)

Στο μάθημα "Επεξεργασία Κειμένου" θα διδαχθείτε τις βασικές λειτουργίες ενός κειμενογράφου. Το λογισμικό που παρουσιάζεται σε αυτό το μάθημα είναι το Microsoft Office Word, ένας δημοφιλής κειμενογράφος που θα σας βοηθήσει να συντάξετε μικρά και μεγάλα κείμενα απλά και γρήγορα, να προσθέσετε μορφοποίηση, γραφικά και σύμβολα που θα κάνουν το έγγραφό σας ευπαρουσίαστο και τέλος να μπορέσετε να το εκτυπώσετε ή ακόμα και να το αποθηκεύσετε σε ηλεκτρονική μορφή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για μεταγενέστερη χρήση ή επεξεργασία.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από επτά (7) ενότητες:

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ WORD - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
 2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ & ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
 4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
 5. ΓΡΑΦΙΚΑ
 6. ΠΙΝΑΚΕΣ
 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Υπολογιστικά Φύλλα (MS Office Excel 2019)

Στο μάθημα "Υπολογιστικά Φύλλα" θα διδαχθείτε τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού MS Office Excel το οποίο χρησιμοποιεί ένα πλέγμα κελιών διατεταγμένων σε αριθμημένες σειρές και στήλες για να οργανωθούν χειρισμοί δεδομένων όπως αριθμητικές πράξεις. Έχει πολλές παρεχόμενες λειτουργίες για να ανταποκριθεί σε στατιστικές, μηχανικές και οικονομικές ανάγκες. 

Επιπλέον, μπορεί να εμφανίζει δεδομένα ως γραμμικά γραφικές παραστάσεις, ιστογράμματα και γραφήματα και με πολύ περιορισμένη τρισδιάστατη γραφική απεικόνιση.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από έξι (6) ενότητες:

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ EXCEL
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 4. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 5. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
 6. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Microsoft Edge & MS Outlook 2019)

Στο μάθημα "Υπηρεσίες Διαδικτύου" θα διδαχθείτε τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού MS Office Outlook το οποίο χρησιμοποιείται για την δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και του Microsoft Edge για την προβολή σελίδων στο διαδίκτυο και την αναζήτηση πληροφοριών μέσω των μηχανών αναζήτησης. 

Το μάθημα αυτό αποτελείται από έξι (6) ενότητες:

 1. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 2. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ & MS OUTLOOK
 5. MICROSOFT OUTLOOK II
 6. MICROSOFT OUTLOOK III 

Παρουσιάσεις (MS Office PowerPoint 2019)

Στο μάθημα "Παρουσιάσεις" θα διδαχθείτε τις βασικές λειτουργίες της δημιουργίας μίας παρουσίασης. Το λογισμικό που παρουσιάζεται σε αυτό το μάθημα είναι το Microsoft Office PowerPoint. Το PowerPoint είναι ένα λογισμικό που σας επιτρέπει να δημιουργείτε υλικό, το οποίο θα παρουσιαστεί στην οθόνη του υπολογιστή ή με προβολέα στην οθόνη κάποιου συνεδριακού χώρου. Η χρήση αυτού του υλικού για τη δημοσιοποίηση μιας εργασίας, αναφοράς ή πρόταση ονομάζεται Παρουσίαση.


Το μάθημα αυτό αποτελείται από πέντε (5) ενότητες:

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
 4. ΕΙΚΟΝΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
 5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Βάσεις Δεδομένων (MS Office Access 2019)

Στο μάθημα "Βάσεις Δεδομένων" θα διδαχθείτε τις βασικές λειτουργίες μίας Βάσης Δεδομένων. Το λογισμικό που παρουσιάζεται σε αυτό το μάθημα είναι το Microsoft Office Access. Μία Βάση δεδομένων είναι ένα εργαλείο συλλογής και οργάνωσης πληροφοριών. Οι βάσεις δεδομένων μπορούν να αποθηκεύουν πληροφορίες για άτομα, προϊόντα, παραγγελίες κ.α. Πολλές βάσεις δεδομένων ξεκινούν ως μια λίστα σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή ένα υπολογιστικό φύλλο. Καθώς η λίστα μεγαλώνει, η διαχείρισή της δυσκολεύει. Αρχίζουν να εμφανίζονται επαναλήψεις ή και ανακρίβειες, ενώ παράλληλα δυσκολεύει η εξαγωγή υποσυνόλων και συμπερασμάτων.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από επτά (7) ενότητες:

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 3. ΠΙΝΑΚΕΣ I
 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΙ
 5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΙΙ
 6. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
 7. ΦΟΡΜΕΣ
 8. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Διαχείριση Αρχείων (Windows 10)

Στο παρακάτω μάθημα  θα διδαχθείτε τις βασικές γνώσεις για τα λειτουργικά συστήματα, την εκκίνηση και τον τερματισμό του υπολογιστή σας και πως μπορείτε να οργανώτετε τα αρχεία που βρίσκονται σε αυτόν. 


Το μάθημα αυτό αποτελείται από επτά (7) ενότητες:

 1. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 2. ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ WINDOWS
 3. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Ι
 4. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΙ
 5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 6. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ WINDOWS
 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Διαδραστική Τάξη Πληροφορικής & Η/Υ

Στην Διαδραστική Τάξη  μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με άλλους εγγεγραμένους χρήστες του μαθήματος αυτού (εκπαιδευόμενους ή εκπαιδευτές). Μπορείτε δηλαδή να συνομιλήσετε απευθείας με έναν ή πολλούς (chat), να ρωτήσετε-απαντήσετε στο forum ή να μπείτε στην εικονική αίθουσα για οπτικοακουστική επαφή με κάποιον η κάποιους χρήστες.

Ερωτηματολόγια Ανατροφοδότησης Πληροφορικής και Η/Υ

Σε αυτό το σημείο καλείσθε να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την εμπειρία σας από την επαφή σας με τα μαθήματα της Πληροφορικής που παρακολουθήσατε. Μέσα από αυτό μας βοηθάτε να κατανοήσουμε καλύτερα πως σας φάνηκε η όλη επαφή σας με το μάθημα και να καταγράψουμε το συνολικό επίπεδο ικανοποίησής σας, με στόχο την συνεχή βελτιστοποίηση των ψηφιακών μας μαθημάτων.