Συχνές ερωτήσεις που αφορούν το παρόν Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)


1. Πώς μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης;

Απάντηση: Για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα στην παρούσα πλατφόρμα πρέπει πρωτίστως να είστε εγγραγραμμένος ως χρήστης από τον πάροχο κατάρτισης στον οποιο εχετε απευθυνθεί. Εν συνεχεία, ο πάροχος σας παρέχει στοιχεία εισόδου στην πλατφόρμα (όνομα χρήστη και κωδικό), με τα οποία μπορείτε να συνδεθείτε κάνοντας login και κατόπιν αυτού, από το κεντρικό μενού πλοήγησης στην καρτέλα "Τα Μαθήματά μου" μπορείτε να δείτε να μαθήματα στα οποια είστε εγγραμμένος.

2. Από πού παίρνω κωδικούς εισόδου για την πλατφόρμα;

Απάντηση: Του κωδικούς εισόδου (όνομα χρήστη και κωδικό) σας τους παρέχει ο Πάροχος Κατάρτισης στο προσωπικό σας email ή τηλεφωνικά ή μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας της πλατφόρμας στο κεντρικό μενού πλοήγησης επιλέγοντας την καρτέλα "Επικοινωνία".

3. Πώς μπορώ να δω σε ποιά μαθήματα είμαι εγγεγραμμένος/η;

Απάντηση: Αφού συνδεθείτε στην πλατφόρμα, στο κεντρικό οριζόντιο μενού πλοήγησης στο πάνω μέρος της σελίδας να επιλέξετε την καρτέλα "Τα Μαθήματά μου".

4. Πώς εισέρχομαι σε ένα μάθημα;

Απάντηση: Αφού συνδεθείτε στην πλατφόρμα με τα στοιχεία εισόδου που σας έδωσε ο Πάροχος Κατάρτισης και επιλέξετε από το κεντρικό μενού "Τα Μαθήματά μου", επιλέγεται το μάθημα από τη διαθέσιμη λίστα μαθημάτων και στη συνέχεια επιλέγεται "Είσοδος στο Μάθημα".

5. Τί εξόπλισμος χρειάζεται για να παρακολουθήσω ένα μάθημα;

Απάντηση: Για να παρακολουθήσετε ένα μάθημα χρειάζεται ένας Η/Υ, ηχεία και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

6. Μπορώ να παρακολουθήσω και από άλλες συσκευές πέραν του Η/Υ;

Απάντηση: Ναι, μπορείτε και μέσω Tablet, Laptop ή smartphone.

7. Είμαι απλός χρήστης - καταρτιζόμενας.Υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες οδηγίες χρήσης της Πλατφόρμας;

Απάντηση: Ναι, στέλνοντας σχετικό αίτημα μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας προς τον Πάροχο Κατάρτισης, μπορείτε να ζητήστε το έγγραφο με τις αναλυτικές οδηγίες για τον απλό χρήστη - καταρτιζόμενο.

8. Είμαι εκπαιδευτής.Υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες οδηγίες χρήσης της Πλατφόρμας;

Απάντηση: Ναι, στέλνοντας σχετικό αίτημα μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας προς τον Πάροχο Κατάρτισης, μπορείτε να ζητήστε το έγγραφο με τις αναλυτικές οδηγίες για τον εκπαιδευτή.

9. Τί γίνεται με τα προσωπικά μου δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμας Είναι ασφαλή; Πόσο καιρό μένουν και για ποιούς σκοπούς χρησιμοποιούνται;

Απάντηση: Υπάρχει σαφής Πολιτική Προστασίας και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων και Cookies που μπορείτε να δείτε στις σχετικές καρτέλες του κεντρικού οριζόντιου μενού πλοήγησης στο πάνω μέρος της σελίδας. Οι σελίδες αυτές ειναι: "Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" και "Πολιτική Cookies".

10. Αντιμετωπίζω τεχνικά προβλήματα, π.χ. με τον ήχο ή την εικόνα, πού μπορώ να απευθυνθώ και πώς;

Απάντηση: Για τεχνικά ζητήματα μπορείτε να απευθύνεστε στον Πάροχο Κατάρτισης είτε τηλεφωνικά, είτε με email, είτε με την ειδική για τον σκοπο αυτό Φόρμα Επικοινωνίας της πλατφόρμας, στο κεντρικό μενού πλοήγησης, επιλέγοντας την καρτέλα "Επικοινωνία".

11. Μπορώ να δώσω ανατροφοδότηση για ένα μάθημα;

Απάντηση: Ναι. Σε κάθε μάθημα μέσα υπάρχει ένας ξεχωριστός τομέας στο τέλος, με ερωτηματολόγια, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος, ανάλογα την ιδιότητα που έχει (καταρτιζόμενος, εκπαιδευτής, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης), μπορεί να απαντήσει στο σχετικό ερωτηματολόγιο παρέχοντας πολύτιμες (στατιστικές) πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για τη συνεχιζόμενη βελτίωση των Προγραμμάτων ΣΕΚ (Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση).